המסלולים של ViVi

חישוב תשלום לביטוח לאומי
חישוב תשלום לפנסיה
מעקב משמרות
סיכום חודשי
פתיחת קרן פנסיה
פתיחת תיק בביטוח לאומי
ביצוע תשלום לקרן פנסיה
ביצוע תשלום לביטוח לאומי
חישוב פדיון ימי הבראה
חישוב פדיון ימי חופשה
שמירת אסמכתאות תשלום
דוח שנתי
* תמיכה וייעוץ טלפוני

* בשעות הפעילות

מסלול בסיסי

חינם ללא עלות!
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot

מסלול בראש נקי

עלות של שעה אחת בחודש*
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot

*מינימום 50 ש"ח
לשכר חודשי עד 3,000 ש"ח.
לשכר גבוה יותר השתמשו במחשבון

העסקת עובד/ת משק בית אף פעם לא היתה קלה כל כך

המסלולים של ViVi

מסלול בסיסי

חינם ללא עלות!
חישוב תשלום לביטוח לאומי
חישוב תשלום לפנסיה
מעקב משמרות
סיכום חודשי
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot

מסלול בראש נקי

עלות של שעה אחת בחודש*
פתיחת קרן פנסיה
פתיחת תיק בביטוח לאומי
מעקב משמרות
סיכום חודשי
חישוב תשלום לפנסיה
חישוב תשלום לביטוח לאומי
ביצוע תשלום לקרן פנסיה
ביצוע תשלום לביטוח לאומי
חישוב פדיון ימי הבראה
חישוב פדיון ימי חופשה
אסמכתאות תשלום
דוח שנתי
תמיכה וייעוץ טלפוני*
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot
ViVi logo in blue - without dot

*מינימום 50 ש"ח
לשכר חודשי עד 3,000 ש"ח.
לשכר גבוה יותר השתמשו במחשבון

העסקת עובד/ת משק בית אף פעם לא היתה קלה כל כך