מדיניות פרטיות באתר ובשירות ViVi

מדיניות פרטיות; מסירת מידע ושימוש בו;
1. האמור בסעיף זה מהווה את מדיניות הפרטיות של האתר והעסק והינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
2. אנו מכבדים את הפרטיות של המשתמשים ושל לקוחותינו ושל העובדים שלהם ורואים חשיבות רבה בשמירה על פרטיותם.
3. העסק עושה מאמצים רבים על מנת לשמור על המידע שנמסר על ידי המשתמש ונוקט באמצעים הנדרשים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיות המידע האישי.
4. סעיף זה יפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה בעסק והוא סוקר, בין היתר, את האופן שבו משתמש העסק במידע שתמסור לו ובמידע שייאסף אודותייך בעת שתשתמש באתר. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד.
5. מסירת פרטים לעסק
א. השימוש באתר ו/או בעסק כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי כמפורט לעיל.
ב. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים של העסק. על המשתמש חובה למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. המשתמש מאשר בזאת את נכונות הפרטים שנמסרו על ידו. הפרטים והמידע האישי שימסרו על ידי המשתמש, וכן פרטים נוספים אודות שימושו באתר (כמפורט בהמשך), יישמרו על-ידי העסק.
ג. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות ו/או בנכונות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת להשלים את הפעולות הכרוכות בשירות או ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
ד. כל משתמש אשר מוסר מידע אישי של צד שלישי, מצהיר כי קיבל את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לעסק, לשם השימוש במידע זה לשם השירות בהתאם למדיניות זו ולתנאי השירות.
6. הזכויות שלך במידע
א. הזכות לעיין במידע
אתה זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, ששמור במאגרי המידע שלנו, ושמזוהה ומשויך אליך. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה ומשוייך אליך.
ב. הזכות לתיקון מידע
אם מצאת שהמידע שנשמר אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אלינו, בבקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע. 
ג. למימוש זכויות אלו, ניתן לפנות אלינו, באמצעות פרטי הקשר המופיעים במסמך זה. אנחנו נבחן את פנייתך, ונשיבך בתוך זמן סביר או בהתאם למועדים הקבועים בדין, לפי העניין. אם נסרב לבקשתך, תוכל לערער לבית משפט השלום, בהתאם להוראות הדין.
ד. הזכות לבטל הסכמה
אתה זכאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור, בפניה מתאימה אלינו. לפירוט נוסף, ראה את הפרק העוסק בדיוור ישיר והודעות פרסומיות.
ה. זכויות נוספות בקשר למידע
1. ייתכן שאתה זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע אודותיך: זכויות למחיקת מידע, להגבלת והפסקת עיבוד מידע, להעברת מידע לגופים אחרים. לפניות בנושאים אלו, או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים במסמך זה. אנו נבדוק את פנייתך, ונשיבך בהתאם.
2. גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, אנחנו בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתר והעסק, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.
ו. לתלונות בנוגע לזכויותיך או בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות לרשות להגנת הפרטיות בכתובת הדואר האלקטרוני: PPA@justice.gov.il
7. עד מתי נשמור את המידע אודותיך
א. אנחנו נשמור את המידע אודותיך, במהלך התקופה שבה תשתמש באתר או בשירותים שלנו, ולאחר מכן לצורך אספקת השירותים, ומשלוח הצעות ועדכונים, או דיוור אחר, בהתאם לתנאיה של מדיניות זו. 
ב. בנוסף, אנחנו נשמור את המידע אודותיך גם במשך כל התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.
8. מידע שנאסף במהלך השימוש באתר
בעת שתשתמש באתר, אנו עשויים לאסוף מידע על התנהלותך בשימוש באתר, לרבות תכנים שטענת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, העסק רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.
9. בנוסף עשוי להתבצע שימוש ב- Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות Google Analytics, ReCaptcha AppsFlyer, Firebase, Facebook Pixels, LinkedIn, ואף שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון גוגל, פייסבוק ולינקד-אין, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים (Events), לשם מיקוד פרסומות למשתמשים וקהלים שונים. למידע נוסף על השימוש ב- Cookies רלבנטיים, אנא עיין ישירות בכתובות הבאות:
www.google.com/policies/technologies/types; או https://www.google.com/policies/privacy ;ל- www.facebook.com/policies/cookies;ל- https://www.appsflyer.com/product/data-privacy,ול- https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
10. Cookies, מערכות ניטור ובקרה, ופרסום על-ידי צדדים שלישיים
א. האתרים והשירותים כוללים ועושים שימוש ב"עוגיות"("Cookies"),"משואות רשת" ("webbeacons") פיקסלים, ומערכות נוספות שאוספות מידע ומנטרות את השימוש באתרים.
ב. "עוגיות" הן מחרוזות של אותיות ומספרים, שנשמרות בזיכרון המחשב (או המכשיר), ומאפשרות שמירת מידע אודותיך. חלק מה-Cookies יפוגו, כשתסיים לגלוש ותסגור את תוכנת הדפדפן שלך, ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שלך.
ג. ה-Cookies מכילות מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלך,כתובת IP, מיקום המכשיר, ועוד.
ד. ה-Cookies משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותייך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלך באתרים, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפותיך, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות. 
ה. חלק מה-Cookies הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך. 
ו. חלק מה-Cookies והמערכות הנוספות שפועלות באתרים, מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתרים. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים ב-Cookies, במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת,כפוף למדיניות הפרטיות שלהם.
ז. מחיקת Cookies והפסקת השימוש בהן:
1. אתה יכול למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש ב-Cookies, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. יתכן שנטרול השימוש ב-Cookies יפגע' באפשרותך להשתמש בחלק מהאתרים והשירותים, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים. בחלק מהמקרים, מחיקת Cookies תגרום לכך, שתידרש להזין מחדש, את שם המשתמש והסיסמה, בטרם כניסה לשירותים השונים. לפירוט נוסף בנוגע ל-Cookies, ולאפשרויות השונות לנטרול או  מחיקתן של Cookies, ניתן לעיין בקישורים אלו, לפי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש:
2. דפדפן GoogleChrome
3. דפדפן Microsoft Internet Explorer
4. דפדפן Mozilla Firefox
5. דפדפן Apple Safari
ח. קביעת הגדרות Cookies באתרים:
1. אתה יכול לקבוע ולהגדיר, אילו סוגים של Cookies יופעלו במהלך השימוש שלך באתרים, ואילו Cookies אתה מסרב לקבל.
2. לקביעת והתאמת הגדרות הקוקיז באתרים, לפי העדפותיך, הקלק כאן.
11. מערכות נוספות שפועלות באתרים:
א. באתרים פועלות מערכות נוספות, שאוספות מידע אודות המשתמשים, מנטרות את פעילותם, וחלקן אף מסייעות לניהול הפרסומות באתרים, לרבות: פיקסלים, "משואות רשת" (web beacons) ואמצעים נוספים. כלים אלו מנטרים את השימוש באתרים, היקף השימוש, תדירות השימוש, מקורות הגישה, ופרטים נוספים. המידע הנאסף באמצעות כלים אלו, נועד כדי להתאים את התכנים והפרסומים שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, וכן לצרכי ניתוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתרים, פילוח מחקר ובקרה. 
ב. חלק מהפרסומות שמוצגות לך באתרים, מנוהלות על-ידי גורמים חיצוניים. השימוש שחברות אלה עושות בכלים אלו, לניטור פעילות הגולשים באתרים, מפורט במדיניות הפרטיות של אותן חברות. 
ג. אחת מהמערכות שפועלות באתרים, הינה המערכת Google Analytics, שבאמצעותה נאסף מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמשים. לפירוט נוסף לגבי מערכת זו, ניתן לעיין בקישורים אלו:
https://policies.google.com/privacy?hl=iw וכן: http://www.google.com/analytics/terms/us.html לאפשרויות להגבלתה של מערכת זו, ניתן לעיין בקישור:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
12. כל המידע אשר תמסור לנו ישמש אותנו  לשם הענקת השירותים בלבד ולצרכים פנימיים (לרבות ניתוח מידע ואנליזה פנימית). מבלי לגרוע מהאמור העסק יפעל עפ"י כל דין, לרבות בעניין העברת דיווחים (שוטפים ו/או מיוחדים) שהוא נדרש לבצע על פעילותו ועל פעילות המשתמשים בשירות לכל רשות ממשלתית או גוף אחר, בישראל או מחוץ לישראל. בנוסף, העסק עשוי למסור את כל המידע אשר קיים בידיו על המשתמש ו/או העובד הכולל פרטים אישיים, תעודת זהות ופרטי יצירת קשר לגורם המתפעל לצורך ביצוע פעולת התשלום, בירור על פעולת תשלום או לצורך קיום הוראות הדין. בנוסף, העסק עשוי להידרש להעביר את כל המידע האמור לרשויות בישראל, לספקי שירותים המעורבים בביצוע התשלומים (לרבות בנקים וחברות כרטיסי אשראי), ככל שהעברת המידע נדרשת על פי הדין או על פי תנאי ההתקשרות עם אותם גורמים. הכל אף מבלי שיהיה חייב ליידע את המשתמש לפני ביצוע הדיווח או העברת המידע ו/או לאחר מכן, לפי שיקול דעתו. המשתמש משחרר את העסק מכל חבות ו/או אחריות ו/או טענה בקשר לפגיעה בסודיות ו/או בפרטיות ביחס לפעילות שיבצע בשירות ו/או ביחס לנתונים שיאגור העסק לגביו, וכן ביחס להעברת מידע אשר נדרש כאמור לצורך ביצוע השירותים על פי הדין.
13. המשתמש מאשר בזה, מראש, כי העסק יהיה רשאי לשלוח הודעות, ולבצע פניות ובירורים אשר נדרשים לדעת העסק לצורך מתן השירותים, באמצעי תקשורת אלקטרוניים, כגון SMS ודוא"ל. המשתמש מוותר בזה במפורש על כל חובה של סודיות, ככל שקיימת, בין על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהוצאו מכוחו, בין על פי כל הוראת דין אחר ובין על פי הלכה פסוקה או הסכם ביחס לצדדים שלישיים, שישמשו את העסק ואת המשתמשים לצורך העברת המידע או בקשות לביצוע פעולות.
14.  משתמש הסבור שפרטיותו נפגעה מוזמן לפנות אלינו בכתובת הדוא"ל: info@vivi-me.com  או באמצעות מכתב לכתובת ViVi (אצל אינדקס נכסים), הנחושת 10, תל אביב ונציגינו יעמדו לרשותו לצורך כל עניין, בקשה, שאלה או תלונה.  
15. שינויים במדיניות הפרטיות
אנו נעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. הנוסח המחייב של מדיניות פרטיות זו, הינו הנוסח העדכני שמוצג באתר, ואתה מקבל על עצמך ומסכים למדיניות הפרטיות על כל סעיפיה, לרבות כל תיקון ועדכון שייערך בה. אם נערוך שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם הודעה מתאימה בעמודי הבית של האתרים. אנא חזור ועיין בדף זה, מעת לעת, בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית והמחייבת של מדיניות פרטיות זו.  
16. המשתמש מאשר כי קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שמיישם העסק בקשר לשירותים המהווה חלק מתנאי השימוש, ומסכים לאמור בה, לרבות בכל הנוגע לשימושים המותרים במידע. מדיניות הפרטיות מתעדכנת מעת לעת והמשתמש נדרש להתעדכן בשינויים בה.
נוסח מיום 10/11/2021